Utwórz fakturę

GERIN DRUCK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GERIN DRUCK
PIN 31401503
TIN 2020347648
Numer VAT SK2020347648
Data utworzenia 05 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GERIN DRUCK
Račianska 66
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 690 981 €
Zysk 13 181 €
Dane kontaktowe
E-mail gerin@gerin.sk
witryna internetowa http://www.gerin.sk;http://www.gerin.co.at
Telefon(y) +421254791400, +421254653082, +421254653081, +421254653083
Telefon(y) kom. +421903455444
Nr(y) faksu 0254653083
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 288,760
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 332
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 332
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 332
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 285,858
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 124,565
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 124,565
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,565
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 161,293
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 109,780
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 51,513
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,570
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,570
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 288,760
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172,591
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,236
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,236
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,157
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,157
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 132,017
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 132,017
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,181
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,169
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,324
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,324
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 106,176
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 91,557
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,557
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 787
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 510
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,586
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,736
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,669
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,669
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 690,981
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 674,568
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,077
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,336
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 666,317
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 482,787
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,920
D. Usług (účtová grupa 51) 96,609
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 48,650
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 38,663
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,396
4. Koszty społeczne (527, 528) 591
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,263
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,245
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,245
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,843
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,664
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 102,329
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 99
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 99
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,240
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,240
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,523
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,342
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,342
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,181
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401503 TIN: 2020347648 Numer VAT: SK2020347648
 • Zarejestrowana siedziba: GERIN DRUCK, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavel Cvečko Na vyhliadke 7 Bratislava 841 07 14.07.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Wolkersdorfer Papierverarbeitungs GmbH 23 236 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.05.2008Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   15.05.2008Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   10.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Pavel Cvečko Na vyhliadke 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 14.07.2004
   09.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.09.1995
   25.11.2003Noví spoločníci:
   Wolkersdorfer Papierverarbeitungs GmbH Zirkusgasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.09.1995
   24.11.2003Zrušeny spoločníci:
   BBTC Handelsgessellschaft m.b.H., Zirkusgasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava
   06.08.2001Nové obchodné meno:
   GERIN DRUCK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   05.08.2001Zrušené obchodné meno:
   GERIN, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 830 07
   10.07.1997Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 830 07
   Noví spoločníci:
   BBTC Handelsgessellschaft m.b.H., Zirkusgasse 13 Viedeň Rakúska republika
   09.07.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   ARGUS Holding G.m.b.H. Zirkusgasse 13 Wien Rakúska republika
   05.09.1995Nové obchodné meno:
   GERIN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s polygrafickými výrobkami
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti grafiky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovarov za účelom jeho predaja ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   ARGUS Holding G.m.b.H. Zirkusgasse 13 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava