Utwórz fakturę

EKOMET - KUPREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Nazwa firmy EKOMET - KUPREX
PIN 31401546
TIN 2020338771
Numer VAT SK2020338771
Data utworzenia 05 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOMET - KUPREX
Svätoplukova 1730
02001
Púchov
Financial information
Sprzedaż i dochody 710 734 €
Zysk 6 609 €
Dane kontaktowe
E-mail kuprexpb@stonline.sk
Telefon(y) 0424327272, 0424631684, 0424325873
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 236,229
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 137,228
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 137,228
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 12,946
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 35,815
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,715
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 83,752
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 97,965
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50,843
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,604
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 36,239
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,884
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,720
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,720
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,944
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 220
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,238
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,819
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,419
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,036
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,036
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 236,229
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,384
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 104,816
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 104,816
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,609
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,845
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 237
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 237
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 105,078
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 66,393
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,393
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,462
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,832
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,468
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,923
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,530
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,530
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 695,464
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 710,734
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 100
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 664,889
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,732
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 15,389
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,624
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 701,350
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 25
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 194,352
D. Usług (účtová grupa 51) 128,735
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 364,210
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 261,218
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 89,329
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,663
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,163
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,851
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,851
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,014
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,384
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 375,998
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 111
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 571
O. Walutowe straty (563) 313
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 258
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -452
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,932
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,323
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,323
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,609
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016
 • PIN :31401546 TIN: 2020338771 Numer VAT: SK2020338771
 • Zarejestrowana siedziba: EKOMET - KUPREX, Svätoplukova 1730, 02001, Púchov
 • Data utworzenia: 05 wrzesień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.08.1998Nové sidlo:
   Svätoplukova 1730 Púchov 020 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Vojsovič Janka Krála 18/49 Nová Dubnica 018 51
   23.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Árendáš Pri vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   EKOMET - KUPREX spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
   výroba ventilov a armatúr
   Noví spoločníci:
   LoCo a.s. IČO: 31 406 734 Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Ing. Milan Martaus SNP 1428/9-24 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Eduard Sirotný Nábrežná 1022/36 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Sirotný Nábrežná 1022/36 Považská Bystrica 017 01
   05.09.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia