Utwórz fakturę

A-STAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A-STAR
PIN 31401643
TIN 2020904160
Numer VAT SK2020904160
Data utworzenia 06 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A-STAR
Podbrezová 9
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 505 €
Zysk -34 734 €
Kapitał 524 678 €
Kapitał własny 198 770 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 441,341
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 441,341
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,352
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,629
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,761
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 945
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,923
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 473,970
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 164,037
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 13,112
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 179,020
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,734
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 309,933
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 305,272
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,254
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 964
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 496
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,794
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 407
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 28,505
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 28,505
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 59,914
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,699
C. Usług (účtová grupa 51) 1,610
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,884
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,766
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 45,471
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,484
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -31,409
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,196
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,366
M. Koszty oprocentowania (562) 2,203
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 163
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,365
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -33,774
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -34,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401643 TIN: 2020904160 Numer VAT: SK2020904160
 • Zarejestrowana siedziba: A-STAR, Podbrezová 9, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Polakovič Podbrezová 9 Bratislava 06.09.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Polakovič 6 639 € (100%) Podbrezová 9 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Polakovič Podbrezová 9 Bratislava
   18.04.2000Zrušeny spoločníci:
   GHM Export - Import Michaelsbergstrasse 41,40,60 Leoding Rakúsko
   06.09.1995Nové obchodné meno:
   A-STAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podbrezová 9 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu, veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   GHM Export - Import Michaelsbergstrasse 41,40,60 Leoding Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Polakovič Podbrezová 9 Bratislava