Utwórz fakturę

STUDIO honza - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STUDIO honza
PIN 31401724
TIN 2020322656
Numer VAT SK2020322656
Data utworzenia 06 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STUDIO honza
Košická 52
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 100 €
Zysk -1 023 €
Kapitał 17 917 €
Kapitał własny 6 041 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,763
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,182
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,461
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 17,763
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,017
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,262
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,023
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,746
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 106
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,170
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 846
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 829
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,163
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 6,470
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 100
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 100
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 96
C. Usług (účtová grupa 51) 96
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 67
N. Walutowe straty (563) 67
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -67
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -63
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,023
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015