Utwórz fakturę

A3P - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A3P
PIN 31401775
TIN 2020927293
Numer VAT SK2020927293
Data utworzenia 08 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A3P
Záborského 29
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 647 978 €
Zysk 11 343 €
Kapitał 789 983 €
Kapitał własny 200 603 €
Dane kontaktowe
E-mail a3p@a3p.sk
witryna internetowa http://a3p.sk
Telefon(y) kom. +421910919020, +421903743015
Nr(y) faksu 0263810240
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 941,184
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 286,251
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 151,552
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 151,552
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 134,699
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 95,287
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 27,659
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,753
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 653,517
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 68,379
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 66,425
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,425
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,954
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 585,138
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 397,471
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 187,667
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,416
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,416
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 941,184
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 800,843
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 507,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 507,700
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 96,262
2. Inne fundusze (427, 42X) 96,262
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 184,874
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 184,874
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,343
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 138,341
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 534
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 534
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 137,101
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,644
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,644
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 82,665
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,765
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,027
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 700
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 700
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 643,067
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 647,978
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 643,067
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,911
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 632,889
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,554
D. Usług (účtová grupa 51) 322,111
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 93,949
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 69,106
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,268
4. Koszty społeczne (527, 528) 575
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 23,631
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 174,325
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 174,325
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,319
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,089
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 305,402
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 101
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 101
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 162
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 162
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -61
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,028
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,685
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,685
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,343
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401775 TIN: 2020927293 Numer VAT: SK2020927293
 • Zarejestrowana siedziba: A3P, Záborského 29, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 07.05.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mikuláš Czocher 507 700 € (100%) Mikovíniho 1 Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2011Nové predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a) b), c), d) e) f), g) h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   detektívna služba podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   technické služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)
   01.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a/ body 1-11 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   detektívna služba v zmysle ustanovenia § 3 písm. b/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zákona č. 379/1997 Z.z. v znení ust. predpisov
   24.03.2010Nové sidlo:
   Záborského 29 Bratislava 831 03
   23.03.2010Zrušené sidlo:
   Údernícka 20 Bratislava 851 02
   04.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.05.2008
   03.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.03.2008
   28.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.03.2008
   27.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2008
   12.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2008
   11.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 03.07.2007
   25.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 03.07.2007
   24.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 945 01 Vznik funkcie: 03.07.2007
   26.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 945 01 Vznik funkcie: 03.07.2007
   25.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Majba Ul. 29. augusta 1899 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 25.05.2007
   07.07.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Majba Ul. 29. augusta 1899 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 25.05.2007
   06.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Labát Budatínska 65 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 05.01.2004
   14.12.2006Nové sidlo:
   Údernícka 20 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva - rozsah činnosti podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   13.12.2006Zrušené sidlo:
   Údernícka 14 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3, 5 t
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   01.04.2005Nové obchodné meno:
   A3P s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Czocher Mikovíniho 1 Bratislava 831 02
   31.03.2005Zrušené obchodné meno:
   3P s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   10.08.2004Noví spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   09.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   24.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.01.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2004
   15.03.2004Nové predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a/ body 1-11 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   detektívna služba v zmysle ustanovenia § 3 písm. b/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zákona č. 379/1997 Z.z. v znení ust. predpisov
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3, 5 t
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   Noví spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vladimír Labát Budatínska 65 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 05.01.2004
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.01.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2004
   14.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač Skončenie funkcie: 17.12.2003
   18.10.2000Noví spoločníci:
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač Skončenie funkcie: 17.12.2003
   17.10.2000Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   18.02.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava
   08.09.1995Nové obchodné meno:
   3P s.r.o.
   Nové sidlo:
   Údernícka 14 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava