Utwórz fakturę

IZOL STAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.01.2016
Basic information
Nazwa firmy IZOL STAV
Stan W likwidacji
PIN 31401783
TIN 2020322601
Numer VAT SK2020322601
Data utworzenia 07 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IZOL STAV
Estónska 1
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 207 869 €
Zysk 7 957 €
Kapitał 131 705 €
Kapitał własny 10 622 €
Dane kontaktowe
E-mail izolstav@izolstav.sk
witryna internetowa http://www.izolstav.sk
Telefon(y) +421245525736
Telefon(y) kom. +421905710927, +421905615987
Date of updating data: 22.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 112,401
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,142
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,142
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 793
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,530
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,819
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 98,208
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,711
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,711
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,201
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 8,201
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,201
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,098
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,772
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,772
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 326
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,198
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 30,708
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,490
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,051
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,051
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 112,401
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,579
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,131
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,131
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,852
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,478
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,626
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,957
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,822
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,331
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,331
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 85,896
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,160
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,160
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 72,160
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,299
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,277
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,595
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,595
Date of updating data: 22.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 207,720
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 207,869
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 207,720
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 149
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,453
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,473
D. Usług (účtová grupa 51) 62,194
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,487
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,968
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,166
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,353
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 947
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,296
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,296
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,056
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,416
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 67,053
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 373
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 373
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -371
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,045
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,088
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,088
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,957
Date of updating data: 22.01.2016
Date of updating data: 22.01.2016