Utwórz fakturę

EUROLINE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EUROLINE SLOVAKIA
PIN 31401848
TIN 2020322645
Numer VAT SK2020322645
Data utworzenia 08 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROLINE SLOVAKIA
Stará Vajnorská 17/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 663 314 €
Zysk 55 557 €
Kapitał 334 635 €
Kapitał własny 64 062 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244458549, 0800135955, 44458549
Nr(y) faksu 0244458552
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 321,998
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,204
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 119
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 119
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,085
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,085
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 282,935
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 57,547
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,516
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 54,423
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,608
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 152,096
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 81,538
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,538
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 63,985
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 887
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,686
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,292
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,500
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 70,792
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,859
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,859
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 321,998
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 103,663
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,563
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,563
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 33,904
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 66,896
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -32,992
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,557
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,670
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,563
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,946
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 617
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 210,089
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 134,410
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,410
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 24,331
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,572
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,663
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,937
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,176
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,018
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,018
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 665
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 665
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 663,314
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,116
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 646,114
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,084
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 580,113
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,978
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 98,713
D. Usług (účtová grupa 51) 164,850
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 269,183
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 191,644
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 72,981
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,558
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,401
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,900
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,900
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,088
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 83,201
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 382,689
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 57
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 57
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,717
O. Walutowe straty (563) 35
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,682
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,660
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 76,541
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,984
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,984
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 55,557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401848 TIN: 2020322645 Numer VAT: SK2020322645
 • Zarejestrowana siedziba: EUROLINE SLOVAKIA, Stará Vajnorská 17/A, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Andrea Timárová Prídavková 61 Bratislava 841 06 20.01.1997
  Ing. Pavel Timár Prídavková 61 Bratislava 841 06 09.11.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Andrea Timárová 3 320 € (50%) Prídavková 61 Bratislava 841 06
  Ing. Pavel Timár 3 320 € (50%) Prídavková 61 Bratislava 841 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2014Nové predmety činnosti:
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Stavebné cenárstvo
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   11.11.2010Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17/A Bratislava 831 04
   10.11.2010Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134 Bratislava 832 07
   22.12.2009Nové predmety činnosti:
   energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná obchrana stavebných konštrukcií a budov
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Timár Prídavková 61 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Timár Prídavková 61 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 09.11.2009
   21.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.04.2005Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Timárová Prídavková 61 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 20.01.1997
   29.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   20.10.1999Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   19.10.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť periodických publikácií
   19.02.1999Noví spoločníci:
   Andrea Timárová Prídavková 61 Bratislava 841 06
   18.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   02.02.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 134 Bratislava 832 07
   01.02.1998Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   20.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   19.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Timár Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   08.09.1995Nové obchodné meno:
   EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru formou veľkoobchodného obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   reklamná a akvizičná činnosť
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   vydavateľská činnosť periodických publikácií
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Timár Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08