Utwórz fakturę

IF PRAMEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IF PRAMEN
PIN 31401988
TIN 2020855914
Numer VAT SK2020855914
Data utworzenia 20 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IF PRAMEN
Petroveská 1402/23
90845
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 571 €
Zysk 3 377 €
Kapitał 390 678 €
Kapitał własny 18 507 €
Dane kontaktowe
E-mail agroma_holic@stonline.sk
Telefon(y) 0346649245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 392,342
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 220,546
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 49,449
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 49,449
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 171,097
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 36,097
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 135,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 171,796
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 164,045
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 164,045
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,933
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,933
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,933
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,818
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,816
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 392,342
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,246
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,687
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,687
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,182
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,182
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,377
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 370,096
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 48,549
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 33,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,282
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,267
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 321,547
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,571
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,571
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,611
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,960
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141
D. Usług (účtová grupa 51) 133
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,430
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,478
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,337
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,377
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31401988 TIN: 2020855914 Numer VAT: SK2020855914
 • Zarejestrowana siedziba: IF PRAMEN, Petroveská 1402/23, 90845, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 wrzesień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.09.2009Nové sidlo:
   Petroveská 1402/23 Gbely 908 45
   Noví spoločníci:
   Karin Kyselová Romanova 1655/5 Bratislava 851 02
   29.09.2009Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Karin Kyselová Devínska cesta 110 Bratislava 841 04
   13.01.2009Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie športových zariadení
   Noví spoločníci:
   Karin Kyselová Devínska cesta 110 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Arpád Figura Jabloňova 8 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 27.11.2008
   Ing. Tomáš Mikuš Oreské 118 Oreské 908 63 Vznik funkcie: 27.11.2008
   12.01.2009Zrušeny spoločníci:
   SLOV COUPON, a.s. IČO: 30 842 000 Pekná cesta 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivana Čanová J. Dalloša 1188 Sládkovičovo Vznik funkcie: 25.03.1999
   Ing. Ladislav Haspel Toplianska 16 Bratislava Vznik funkcie: 25.03.1999
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová J. Dalloša 1188 Sládkovičovo Vznik funkcie: 25.03.1999
   Ing. Ladislav Haspel Toplianska 16 Bratislava Vznik funkcie: 25.03.1999
   27.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová J. Dalloša 1188 Sládkovičovo
   Ing. Ladislav Haspel Toplianska 16 Bratislava
   26.01.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfoiting
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   31.03.1999Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   SLOV COUPON, a.s. IČO: 30 842 000 Pekná cesta 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivana Čanová J. Dalloša 1188 Sládkovičovo
   Ing. Ladislav Haspel Toplianska 16 Bratislava
   30.03.1999Zrušené sidlo:
   Mariánska 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica
   Zora Hloušková Čedičova 2 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica
   20.09.1995Nové obchodné meno:
   IF PRAMEN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mariánska 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   inžiniersko - investorská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   finančný a operačný leasing
   Noví spoločníci:
   Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica
   Zora Hloušková Čedičova 2 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica