Utwórz fakturę

ta-3 vody - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.02.2016
Basic information
Nazwa firmy ta-3 vody
PIN 31402186
TIN 2020855958
Numer VAT SK2020855958
Data utworzenia 06 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ta-3 vody
03101
Demänovská Dolina
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 372 €
Zysk -5 416 €
Kapitał 206 841 €
Kapitał własny 4 238 €
Date of updating data: 11.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 263,141
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 251,761
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 251,761
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 247,801
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,960
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,348
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,192
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 592
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3,600
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,156
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,935
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 221
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,032
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 317
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,715
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 263,141
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,179
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,403
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,403
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,416
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 264,320
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 172,523
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,523
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 170,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 91,797
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,798
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,798
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 80,280
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 140
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 97
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,447
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35
Date of updating data: 11.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 30,272
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 30,372
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,271
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 101
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,416
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,307
D. Usług (účtová grupa 51) 7,814
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,359
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,484
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 875
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 630
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,795
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,795
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,511
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,044
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,150
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 412
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 302
2. Pozostałe koszty (562A) 302
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 110
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -412
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,456
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,416
Date of updating data: 11.02.2016
Date of updating data: 11.02.2016