Utwórz fakturę

HELONDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HELONDIA
PIN 31402429
TIN 2020354941
Numer VAT SK2020354941
Data utworzenia 19 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HELONDIA
Kapicova 4
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 532 €
Zysk -2 059 €
Kapitał 41 155 €
Kapitał własny 19 782 €
Dane kontaktowe
E-mail info@helondia.sk
Telefon(y) 0911606140
Telefon(y) kom. 0911606140
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,066
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 17,066
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,066
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,663
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,097
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 76
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,377
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 32,729
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,736
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,492
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,059
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,993
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 20,993
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 713
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 612
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,202
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,466
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 43,532
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 42,032
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 44,362
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,467
C. Usług (účtová grupa 51) 9,996
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 20,533
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 438
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,110
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,818
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -830
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,569
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 84
M. Koszty oprocentowania (562) 2
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -84
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -914
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,145
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,059
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31402429 TIN: 2020354941 Numer VAT: SK2020354941
 • Zarejestrowana siedziba: HELONDIA, Kapicova 4, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Balík Veternicova 3115/7 Bratislava 19.09.1995
  Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01 19.09.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Balík 3 320 € (50%) Veternicova 3115/7 Bratislava
  Ing. Ladislav Blecha 3 320 € (50%) Kapicova 4 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Balík Veternicova 3115/7 Bratislava
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Balík Bullova 11 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01
   19.09.1995Nové obchodné meno:
   HELONDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapicova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   reklamná a propagačná činnosť
   obchodná činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Balík Bullova 11 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Balík Veternicova 3115/7 Bratislava
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01