Utwórz fakturę

ELTON, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELTON, družstvo
PIN 31402615
TIN 2020354985
Numer VAT SK2020354985
Data utworzenia 22 wrzesień 1995
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba ELTON, družstvo
Jaskový rad 67
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 226 695 €
Zysk -10 205 €
Dane kontaktowe
E-mail elton@elton-elektro.sk
Telefon(y) 0283815696, 0903724940, 0262410028, 0263815696, +421903728924
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 28,901
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 28,901
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,901
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,915
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 22,308
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,375
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 59,816
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,009
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,660
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 880
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 8,674
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,205
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,807
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 17,644
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 40,763
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,259
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,957
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,547
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,000
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 226,695
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 225,101
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 234,037
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 75,265
C. Usług (účtová grupa 51) 122,716
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 20,368
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 815
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 12,342
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,531
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -7,342
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 27,120
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,903
M. Koszty oprocentowania (562) 1,581
N. Walutowe straty (563) 11
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 311
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,903
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,245
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,205
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015