Utwórz fakturę

GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ
PIN 31402666
TIN 2020306948
Numer VAT SK2020306948
Data utworzenia 27 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ
Hradská 26
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 101 497 €
Zysk -5 403 €
Dane kontaktowe
E-mail gastrocentrum@gastrocentrum.eu
Telefon(y) 0903447844
Nr(y) faksu 0245526120
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 260,471
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 131,366
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 131,366
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 66,388
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 58,493
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,485
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 128,190
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,083
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,083
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 62,414
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 62,244
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,244
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 63,693
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 69,129
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -5,436
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 915
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 915
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 260,471
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 235,987
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 300,077
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 300,077
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,846
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -61,533
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -61,533
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,403
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,484
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,191
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,538
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,653
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,293
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,653
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,653
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,133
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 733
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 413
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,361
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 100,038
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 101,497
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 100,038
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,159
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,335
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 33,449
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,288
D. Usług (účtová grupa 51) 21,686
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,823
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,011
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,764
4. Koszty społeczne (527, 528) 48
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,942
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,261
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,261
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 886
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 162
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,615
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,605
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,014
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,014
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,591
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,605
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,443
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,403
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31402666 TIN: 2020306948 Numer VAT: SK2020306948
 • Zarejestrowana siedziba: GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ, Hradská 26, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 27.09.1995
  Ján Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 18.03.2015
  Alžebta Fuchsová Sološnická 21 Bratislava 841 05 18.03.2015
  Peter Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 18.03.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Antovszký 1 660 € (25%) Sološnická 21 Bratislava 841 05
  0ndrej Antovszký 1 660 € (25%) Bratislava 841 05
  JUDr. Alžbeta Fuchsová 1 660 € (25%) Sološnická 21 Bratislava 841 05
  Peter Antovský 1 660 € (25%) Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ján Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2015
   Alžebta Fuchsová Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2015
   Peter Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2015
   27.06.2012Noví spoločníci:
   JUDr. Alžbeta Fuchsová Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Peter Antovský Sološnícká 21 Bratislava 841 05
   26.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Antovszká Sološnická 21 Bratislava 841 05
   21.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Antovský Sološnická 21 Bratislava 841 05
   08.08.2003Nové obchodné meno:
   GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hradská 26 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.09.1995
   07.08.2003Zrušené obchodné meno:
   GASTRO-CENTRUM J.P.B., ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Medená 3 Bratislava 816 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   GASTRO-CENTRUM J.P.B., ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 3 Bratislava 816 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   0ndrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Ján Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Peter Antovský Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Alžbeta Antovszká Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05