Utwórz fakturę

PEGASUS FACTORIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PEGASUS FACTORIA
PIN 31402887
TIN 2020307630
Numer VAT SK2020307630
Data utworzenia 13 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEGASUS FACTORIA
Socháňova 2
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 697 €
Zysk 3 369 €
Kapitał 117 249 €
Kapitał własny 8 033 €
Dane kontaktowe
E-mail office@pegasusfactoria.sk
witryna internetowa http://www.pegasusfactoria.sk
Telefon(y) kom. +421903374555
Nr(y) faksu 0265311734
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 161,216
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 161,216
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 147,200
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 52,170
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,170
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 94,875
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 155
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,016
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,304
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,712
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 161,216
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,363
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,691
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,691
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,369
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 53,765
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 92
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 92
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,173
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,232
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,232
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 78
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,863
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 41,500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 41,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 95,088
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 95,088
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,697
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,697
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,697
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,966
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 908
D. Usług (účtová grupa 51) 37,429
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 83
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 546
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 546
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,731
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,360
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 402
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 402
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -402
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,329
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,369
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31402887 TIN: 2020307630 Numer VAT: SK2020307630
 • Zarejestrowana siedziba: PEGASUS FACTORIA, Socháňova 2, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Štefan Krnáč Jamnického 4 Bratislava 841 05 13.09.1995
  Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava 13.09.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Štefan Krnáč 6 640 € (50%) Jamnického 4 Bratislava 841 05
  Peter Markovič 6 640 € (50%) Socháňova 2 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.06.2006Nové predmety činnosti:
   uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do prevádzky
   nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi
   nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca je neznámy
   Noví spoločníci:
   RNDr. Štefan Krnáč Jamnického 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Krnáč Jamnického 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.09.1995
   01.06.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   10.05.2001Noví spoločníci:
   Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   09.05.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava
   13.09.1995Nové obchodné meno:
   PEGASUS FACTORIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Socháňova 2 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj programov na základe zmluvy s autorom
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec