Utwórz fakturę

MEDIKO. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDIKO.
PIN 31402917
TIN 2020323096
Numer VAT SK2020323096
Data utworzenia 28 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDIKO.
Šustekova 2
85216
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 388 214 €
Zysk 88 510 €
Dane kontaktowe
E-mail mediko@stonline.sk
Telefon(y) 0262414133, 0262414131
Nr(y) faksu 0262414132
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,195,169
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,430
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 43,430
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 11,286
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,864
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 352
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 29,928
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,149,862
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 147,037
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 147,037
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 988,998
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 988,998
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 988,998
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,827
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,483
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,344
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,877
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,877
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,195,169
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 368,164
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,700
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 724
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 724
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 272,230
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 272,230
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,510
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 826,924
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 408
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 408
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 616,035
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 574,503
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 574,503
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,856
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,049
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,553
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,636
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,438
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,899
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,899
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 204,582
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 81
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 81
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,242,492
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,388,214
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,241,311
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,181
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,722
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,253,711
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,087,654
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,466
D. Usług (účtová grupa 51) 78,387
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 59,258
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,740
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,567
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,951
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,324
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,947
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,947
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,835
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,840
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 134,503
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,985
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,340
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,367
2. Pozostałe koszty (562A) 16,367
O. Walutowe straty (563) 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,899
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,328
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 115,175
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,665
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,665
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 88,510
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31402917 TIN: 2020323096 Numer VAT: SK2020323096
 • Zarejestrowana siedziba: MEDIKO., Šustekova 2, 85216, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhMr. Štefánia Sochorová Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04 06.10.1995
  Monika Križanová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 15.04.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhMr. Štefánia Sochorová 3 417 € (51%) Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04
  Monika Križanová 3 283 € (49%) Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.11.2010Noví spoločníci:
   Monika Križanová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04
   25.08.2009Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Križanová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.04.2009
   24.08.2009Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv v rozsahu: dovoz, skladovanie a distribúcia v SR registrovaných humánnych HVLP uschovávaných pri obyčajnej teplote a prostriedkov zdravotníckej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Sochorová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.04.2009
   20.05.2009Noví spoločníci:
   PhMr. Štefánia Sochorová Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 06.10.1995
   Monika Sochorová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.04.2009
   19.05.2009Zrušeny spoločníci:
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 06.10.1995
   12.09.2002Noví spoločníci:
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   11.09.2002Zrušeny spoločníci:
   SL Plus a.s. IČO: 35 720 450 Nám. SNP 6 Bratislava 811 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   13.06.2002Nové sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 852 16
   Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 06.10.1995
   12.06.2002Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 820 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   02.09.1999Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   06.11.1998Noví spoločníci:
   SL Plus a.s. IČO: 35 720 450 Nám. SNP 6 Bratislava 811 01
   05.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Pro Fin o.c.p., a.s. IČO: 34 106 049 Štefániková 21 Trnava
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Pro Fin o.c.p., a.s. IČO: 34 106 049 Štefániková 21 Trnava
   17.08.1998Noví spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   27.03.1996Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 820 05
   26.03.1996Zrušené sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 840 02
   07.11.1995Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   06.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Miroslav Kluknavský Sihotská 3 Hlohovec
   28.09.1995Nové obchodné meno:
   MEDIKO. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   činnosť colných deklarantov
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľká činnosť v oblasti colnej deklarácie
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv v rozsahu: dovoz, skladovanie a distribúcia v SR registrovaných humánnych HVLP uschovávaných pri obyčajnej teplote a prostriedkov zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MVDr. Miroslav Kluknavský Sihotská 3 Hlohovec