Utwórz fakturę

ELVOD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELVOD
PIN 31402968
TIN 2020307124
Numer VAT SK2020307124
Data utworzenia 25 wrzesień 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ELVOD
Nevädzová 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 338 235 €
Zysk -985 190 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232196442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,924,248
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 803,651
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,537
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,537
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 779,114
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 105,262
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 0
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 356,884
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 316,968
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,113,734
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 135,213
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 70,473
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,473
8. Podatek odroczony należności (481A) 64,740
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,974,935
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 166,587
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,587
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 1,005,001
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 83,119
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 720,228
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,586
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 214
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,372
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,863
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,863
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,924,248
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 289,727
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,118,124
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,118,124
A.II. Składki (412) 26,696
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 223,625
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 223,625
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -124,368
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -124,368
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,840
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,840
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -985,190
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,634,521
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,505
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,943
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,562
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 521,960
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 392,994
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 392,994
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 14,528
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 78,319
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,646
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,859
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 589
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,025
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,367
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,367
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,089,689
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 150,794
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,338,235
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,844
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 142,950
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,187,251
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,000,190
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,003,608
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,451
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,344
D. Usług (účtová grupa 51) 605,862
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 102,108
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 74,854
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,607
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,647
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,720
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,421
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,421
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 426,602
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 168,125
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,645,975
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -665,373
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -478,863
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 623,935
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 534,862
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 88,628
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 88,628
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 445
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,007,532
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 971,876
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -1,300
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 35,019
2. Pozostałe koszty (562A) 35,019
O. Walutowe straty (563) 441
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,496
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -383,597
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,048,970
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -63,780
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -64,740
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -985,190
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31402968 TIN: 2020307124 Numer VAT: SK2020307124
 • Zarejestrowana siedziba: ELVOD, Nevädzová 5, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Vido, CSc. predseda Marcheggská 1505/40 Stupava 900 31 19.05.2014
  Ing. Jarolím Antal podpredseda Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 19.05.2014
  Ing. Dušan Fillo člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 19.05.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido , CSc. - predseda Marcheggská 1505/40 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.05.2014
   Ing. Jarolím Antal - podpredseda Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 19.05.2014
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.05.2014
   04.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido , CSc. - podpredseda Marcheggská 1505/40 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 23.05.2012
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Ivan Beneš - predseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 23.05.2012
   25.06.2013Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   24.06.2013Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 816 46
   31.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido , CSc. - podpredseda Marcheggská 1505/40 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 23.05.2012
   Ing. Ivan Beneš - predseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 23.05.2012
   30.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.04.2010
   29.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.04.2010
   28.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 09.08.2005
   09.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 09.08.2005
   08.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.08.2005
   31.10.2007Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   08.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 09.08.2005
   07.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2003
   Ing Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   07.10.2004Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   21.06.2004Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   07.01.2004Nové predmety činnosti:
   elektromontážna činnosť - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzafčov nízkeho napätia
   odborné prehliadky a skúška elektrických zariadení
   výroba elektrotechnických a strojárskych výrobkov a náhradných dielov
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
   stavebná činnosť - uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe
   maliarske a natieračské práce
   geodetické a kartografické práce
   výskum a vývoj v rozsahu predmetu podnikania
   plánografické a reprografické služby
   projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   leasingová činnosť
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   výkon prác špeciálnymi a ťažkými mechanizmami
   poskytovanie služieb v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2003
   06.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   07.01.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   Ing Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   06.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava
   Ing Tomáš Malatinský - predseda Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava
   26.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava
   Ing Tomáš Malatinský - predseda Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava
   25.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava
   Ing Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava
   Ing. Peter Zajac - podpredseda Žarnovická 5 Bratislava
   07.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava
   Ing. Peter Zajac - podpredseda Žarnovická 5 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ponca - podpredseda Belinského 5 Bratislava
   Ing. Peter Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   06.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava
   Ing Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ponca - podpredseda Belinského 5 Bratislava
   Ing. Peter Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   05.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boršan - člen Čaklovská 4 Bratislava
   Ing. Štefan Hreško - člen Hodálová 12 Bratislava
   Andrej Jenčík - člen Leningradská 8 Michalovce
   Vít Mrva - podpredseda predstavenstva Baltská 3 Bratislava
   Ing. Ján Strúž - predseda predstavenstva Závadská 1 Bratislava
   11.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boršan - člen Čaklovská 4 Bratislava
   Ing. Štefan Hreško - člen Hodálová 12 Bratislava
   Andrej Jenčík - člen Leningradská 8 Michalovce
   Vít Mrva - podpredseda predstavenstva Baltská 3 Bratislava
   Ing. Ján Strúž - predseda predstavenstva Závadská 1 Bratislava
   10.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boršan Čaklovská 4 Bratislava
   Ing. Štefan Hreško Hodálová 12 Bratislava
   Andrej Jenčík Leningradská 8 Michalovce
   Vít Mrva Baltská 3 Bratislava
   Ing. Ján Strúž Závadská 1 Bratislava
   25.09.1995Nové obchodné meno:
   ELVOD a.s.
   Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 816 46
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážna činnosť
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   poradenská a konzultačná činnosť s tovarmi v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Boršan Čaklovská 4 Bratislava
   Ing. Štefan Hreško Hodálová 12 Bratislava
   Andrej Jenčík Leningradská 8 Michalovce
   Vít Mrva Baltská 3 Bratislava
   Ing. Ján Strúž Závadská 1 Bratislava