Utwórz fakturę

BERG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Nazwa firmy BERG
PIN 31403301
TIN 2020819394
Numer VAT SK2020819394
Data utworzenia 02 październik 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BERG
Mariánska 11
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 41 302 €
Zysk 7 468 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249512420
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 268,958
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 212,374
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 212,374
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 168,435
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 43,939
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 56,266
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,664
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,860
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,860
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 804
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,602
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 217
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,385
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 318
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 207
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 111
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 268,958
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 258,758
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 398,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 398,400
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,425
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,425
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -163,535
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -163,535
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,468
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,200
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,750
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,750
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,390
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,691
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,691
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 967
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,732
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,060
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,060
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,602
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 41,302
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,602
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,700
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,406
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,908
D. Usług (účtová grupa 51) 8,873
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,530
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,176
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,176
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 919
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,896
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,821
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,472
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,131
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,131
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,341
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,467
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,429
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,468
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016
 • PIN :31403301 TIN: 2020819394 Numer VAT: SK2020819394
 • Zarejestrowana siedziba: BERG, Mariánska 11, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Kolimárová člen Trnavská 4519/37 Pezinok 902 01 01.09.2012
  Ing. Jindřich Archalous predseda K Safině 776 Praha 4 - Šeberov 149 00 Česká republika 01.05.2013
  Ing. Pavol Zelenay podpredseda Lúčna 1946/12 Stupava 900 31 01.09.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Archalous - predseda K Safině 776 Praha 4 - Šeberov 149 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2013
   Ing. Pavol Zelenay - podpredseda - od 01.05.2013 Lúčna 1946/12 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.09.2012
   09.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kolimárová - člen Trnavská 4519/37 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.09.2012
   10.02.2003Nové sidlo:
   Mariánska 11 Bratislava
   22.05.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.10.1995Nové obchodné meno:
   BERG a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, veľkoobchod a maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov, sprostredkovateľská činnosť
   odkupovanie pohľadávok a záväzkov
   prenájom nehnuteľností vrátane služieb s tým spojených
   kúpa a predaj nehnuteľností