Utwórz fakturę

Vydavateľstvo TATRAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Vydavateľstvo TATRAN
PIN 31403328
TIN 2020307179
Numer VAT SK2020307179
Data utworzenia 06 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Vydavateľstvo TATRAN
Klariská 16
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 547 011 €
Zysk 33 687 €
Kapitał 668 327 €
Kapitał własny 169 337 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254435777, +421254435849
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 704,508
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 54,602
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 54,602
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,433
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 169
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 641,156
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 86,814
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 86,814
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 344,713
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 336,475
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 336,475
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,380
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,858
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 209,629
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,132
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 193,497
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,750
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,750
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 704,508
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 203,024
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,967
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,967
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,030
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,030
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 154,340
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 154,340
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,687
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 501,484
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,106
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 11,011
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 95
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 490,378
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88,699
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,699
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 366,013
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 719
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 608
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,237
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,102
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 545,133
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 547,011
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 545,128
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,878
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 502,643
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 41,498
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 171,004
D. Usług (účtová grupa 51) 229,831
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,337
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,591
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,746
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 777
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,029
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,029
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,167
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 44,368
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 102,800
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,264
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 15
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,249
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,127
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,282
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,282
O. Walutowe straty (563) 1,894
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 951
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -863
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 43,505
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,818
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,818
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,687
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31403328 TIN: 2020307179 Numer VAT: SK2020307179
 • Zarejestrowana siedziba: Vydavateľstvo TATRAN, Klariská 16, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02 06.10.2003
  Mgr. Matúš Mládek Priepasné 25 Priepasné 906 15 23.07.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Eva Mládeková 7 967 € (100%) Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Matúš Mládek Priepasné 25 Priepasné 906 15 Vznik funkcie: 23.07.2007
   02.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Matúš Mládek Heydukova 16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.07.2007
   01.08.2007Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Matúš Mládek Heydukova 16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.07.2007
   31.07.2007Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo SLOVENSKÝ TATRAN, spol. s r.o.
   05.12.2006Nové sidlo:
   Klariská 16 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   04.12.2006Zrušené sidlo:
   Michalská 9 Bratislava 815 82
   Zrušeny spoločníci:
   Barton and Lloyd Investment, s.r.o. IČO: 31 385 061 Lamačská cesta 3 Bratislava
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   JUDr. Margita Čulenová Povraznícka 13 Bratislava
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Ing. Pavel Lajoš Račianska 6 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.10.1995
   22.08.2003Noví spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.10.2003
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.10.1995
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09
   27.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Barton and Lloyd Investment, s.r.o. IČO: 31 385 061 Lamačská cesta 3 Bratislava
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   26.10.2000Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   12.02.1999Noví spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   30.09.1996Noví spoločníci:
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   JUDr. Margita Čulenová Povraznícka 13 Bratislava
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Ing. Pavel Lajoš Račianska 6 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   29.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   06.10.1995Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo SLOVENSKÝ TATRAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 9 Bratislava 815 82
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, merkantilných tlačovín, pohľadníc a kalendárov
   sprostredkovanie návrhov, výroby a odbytu merkantilných tlačovín, pohľadníc a kalendárov
   maloobchodný a veľkoobchodný predaj kníh, merkantilu, účelových a záujmových publikácií, pohľadníc, kalendárov a ostatnej produkcie vydavateľstva
   propagačná a výstavná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   sprostredkovateľská a agentúrna činnosť v oblasti kultúry a obchodu
   Noví spoločníci:
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09