Utwórz fakturę

Vydavateľstvo TATRAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Vydavateľstvo TATRAN
PIN 31403328
TIN 2020307179
Numer VAT SK2020307179
Data utworzenia 06 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Vydavateľstvo TATRAN
Klariská 16
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 887 041 €
Zysk 88 570 €
Kapitał 668 327 €
Kapitał własny 169 337 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254435777, +421254435849
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 862,359
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,507
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,907
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,738
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 169
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,600
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,600
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 818,603
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 45,784
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 45,784
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 550,172
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 538,497
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 538,497
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,817
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,858
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 222,647
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,233
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 183,414
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,249
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 10,249
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 862,359
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 291,594
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,967
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,967
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,030
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,030
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 188,027
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 188,027
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,570
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 570,765
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,907
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,788
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 563,858
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 160,330
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160,330
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 330,013
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,607
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 521
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,683
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,704
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 882,587
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 887,041
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 882,587
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,454
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 774,874
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 280,428
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,864
D. Usług (účtová grupa 51) 384,794
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,587
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,380
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,183
4. Koszty społeczne (527, 528) 24
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 868
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,695
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,695
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,638
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 112,167
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 199,501
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,429
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 19
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6,410
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,422
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,516
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,516
O. Walutowe straty (563) 1,301
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,605
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,007
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 114,174
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,604
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,604
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 88,570
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017