Utwórz fakturę

Prustar-E.M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Prustar-E.M.
PIN 31403492
TIN 2020307278
Numer VAT SK2020307278
Data utworzenia 09 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Prustar-E.M.
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 484 607 €
Zysk -7 689 €
Kapitał 12 578 €
Kapitał własny -5 254 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903576474
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 82,969
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,969
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,721
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 129
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,592
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 61,447
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,447
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,447
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 801
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 54
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 747
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 82,969
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 688
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,406
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,406
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,689
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,281
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 82,281
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 78,658
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,658
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,262
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,361
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 483,710
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 484,607
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 479,221
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,989
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 897
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 491,262
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 477,509
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 616
D. Usług (účtová grupa 51) 2,259
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,878
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,655
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,326
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 74
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -74
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,729
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,689
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31403492 TIN: 2020307278 Numer VAT: SK2020307278
 • Zarejestrowana siedziba: Prustar-E.M., Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01 09.10.1995
  Mgr. Tomáš Prutzer Rovinka 1317 Rovinka 900 41 20.05.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Emil Prutzer 6 639 € (100%) Zalužická 23 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.07.2014Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Tomáš Prutzer Rovinka 1317 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 20.05.2014
   16.07.2014Zrušené sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Štark Legerského 14 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01
   Ing. Milan Štark Legerského 14 Bratislava 831 02
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01
   Ing. Milan Štark Legerského 14 Bratislava 831 02
   09.10.1995Nové obchodné meno:
   Prustar-E.M. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   managment v oblasti obchodu
   inžinierska činnosť v strojárstve
   výroba a oprava motorových vozíkov a kuší
   výroba a montáž interierových prvkov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   búracie a demolačné práce
   oprava motorových píl
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01
   Ing. Milan Štark Legerského 14 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01