Utwórz fakturę

Bio - Spectrum Plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bio - Spectrum Plus
PIN 31403506
TIN 2020307102
Numer VAT SK2020307102
Data utworzenia 01 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bio - Spectrum Plus
V záhradách 13
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 013 898 €
Zysk 138 342 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bio-spectrum.sk
witryna internetowa http://www.bio-spectrum.sk
Telefon(y) +421254415569
Nr(y) faksu 0254411681
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 552,750
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,251
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,251
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,251
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 520,305
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 49,823
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 49,823
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 66,889
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 66,609
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,609
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 280
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 403,593
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,158
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 402,435
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,194
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,194
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 552,750
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 456,039
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,700
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,485
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 670
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 305,842
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 305,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,342
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,278
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -74
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,460
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -1,534
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 96,352
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 81,496
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,496
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,685
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,156
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,015
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 433
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 433
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,011,783
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,013,898
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,008,615
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,168
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,115
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 826,565
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 628,831
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,890
D. Usług (účtová grupa 51) 62,635
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 104,467
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 76,513
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,123
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,831
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 950
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,019
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,019
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 773
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 187,333
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 310,427
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 485
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 484
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 484
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,221
O. Walutowe straty (563) 429
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,792
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,736
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 180,597
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 42,255
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 41,512
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 743
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 138,342
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31403506 TIN: 2020307102 Numer VAT: SK2020307102
 • Zarejestrowana siedziba: Bio - Spectrum Plus, V záhradách 13, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02 20.09.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Eva Mišianiková 4 020 € (60%) V záhradách 13 Bratislava 811 02
  Michal Mišianik 2 680 € (40%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.11.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení spoločenských vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia
   11.02.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   Michal Mišianik V Záhradách 13 Bratislava 811 02
   10.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Michal Mišianik V Záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   04.01.1999Noví spoločníci:
   Michal Mišianik V Záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   03.01.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. František Varga Medzilaborecká 15 Bratislava 821 01
   24.03.1997Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a posudková činnosť v oblasti biochemických analýz
   20.09.1995Nové obchodné meno:
   Bio - Spectrum Plus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   V záhradách 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   zastupisteľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. František Varga Medzilaborecká 15 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02