Utwórz fakturę

TRAMAT NOVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.02.2016
Basic information
Nazwa firmy TRAMAT NOVA
Stan Zniszczono
PIN 31403565
TIN 2020307300
Data utworzenia 09 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRAMAT NOVA
Zohorská 8
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 800 €
Zysk 6 342 €
Kapitał 7 831 €
Kapitał własny -8 901 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903703774
Telefon(y) kom. +421903703774
Date of updating data: 15.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,030
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,030
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 49
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,981
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,907
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,074
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,030
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,740
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,383
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,383
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,340
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,770
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 270
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 270
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 9,500
Date of updating data: 15.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,800
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 287
D. Usług (účtová grupa 51) 164
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,115
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -451
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 24
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,091
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 749
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 749
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,342
Date of updating data: 15.02.2016
 • PIN :31403565 TIN: 2020307300
 • Zarejestrowana siedziba: TRAMAT NOVA, Zohorská 8, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 październik 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2016Zrušené obchodné meno:
   TRAMAT NOVA, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   07.05.2015Nové obchodné meno:
   TRAMAT NOVA, s.r.o. v likvidácii
   06.09.2007Nové sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   09.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným