Utwórz fakturę

GLOVLAK „“ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Nazwa firmy GLOVLAK „“
Stan Zniszczono
PIN 31403611
TIN 2020355007
Numer VAT SK2020355007
Data utworzenia 28 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GLOVLAK „“
Ovocná 2
85110
Bratislava
Financial information
Zysk -514 €
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,068
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,068
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,068
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,068
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,068
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,068
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,057
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,057
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -514
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 465
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) -237
D. Usług (účtová grupa 51) 630
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 72
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -465
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -393
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 49
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 49
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -49
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -514
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -514
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016
 • PIN :31403611 TIN: 2020355007 Numer VAT: SK2020355007
 • Zarejestrowana siedziba: GLOVLAK „“, Ovocná 2, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 wrzesień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.01.2016Zrušené obchodné meno:
   GLOVLAK s. r. o. „v likvidácii“
   Zrušené sidlo:
   Ovocná 2 Bratislava 851 10
   11.12.2014Nové obchodné meno:
   GLOVLAK s. r. o. „v likvidácii“
   28.09.1995Nové sidlo:
   Ovocná 2 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným