Utwórz fakturę

BerCar - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BerCar
PIN 31403743
TIN 2020354963
Numer VAT SK2020354963
Data utworzenia 06 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BerCar
Galvániho 14
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 424 703 €
Zysk 4 244 €
Kapitał 246 609 €
Kapitał własny 59 233 €
Dane kontaktowe
E-mail ivo@bercar.sk
witryna internetowa http://www.bercar.sk
Telefon(y) +421243410133
Nr(y) faksu 0243413912
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 212,524
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 93,661
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 93,661
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 20,194
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 23,341
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,316
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,810
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 117,863
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 772
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 772
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 93,888
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 93,699
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,699
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 189
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,203
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,182
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,021
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,000
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 212,524
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,460
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,582
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,814
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,814
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -44,180
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 59,245
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -103,425
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,244
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,064
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,354
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,354
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) -80
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 143,124
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,984
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,984
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 125,660
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,100
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,334
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,046
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,666
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,666
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 407,340
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 424,703
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 37,807
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 369,533
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,652
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,711
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,969
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 49,759
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 208,854
D. Usług (účtová grupa 51) 53,320
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 77,617
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 54,443
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,160
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,014
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,857
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,059
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,059
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,553
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 950
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,734
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 95,407
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,472
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,472
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,471
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,263
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,019
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,019
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,244
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31403743 TIN: 2020354963 Numer VAT: SK2020354963
 • Zarejestrowana siedziba: BerCar, Galvániho 14, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02 13.01.1999
  Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08 13.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ivo Berka 49 791 € (50%) Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
  Roman Berka 49 791 € (50%) Jelačičova 6 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.03.2001Noví spoločníci:
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   22.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   13.01.1999Nové sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   12.01.1999Zrušené sidlo:
   Einsteinova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava
   06.10.1995Nové obchodné meno:
   BerCar s.r.o.
   Nové sidlo:
   Einsteinova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   kúpa tovaru, za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod
   kúpa tovaru, za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   cestná nákladná motorová doprava
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava