Utwórz fakturę

CELIMED - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CELIMED
PIN 31403751
TIN 2020338441
Numer VAT SK2020338441
Data utworzenia 12 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CELIMED
Rybničná 36/H
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 401 442 €
Zysk 255 815 €
Kapitał 2 448 314 €
Kapitał własny 2 213 578 €
Dane kontaktowe
E-mail info@celimed.sk
witryna internetowa http://www.celimed.sk
Telefon(y) +421244872010, +421244871457
Telefon(y) kom. +421915736143
Nr(y) faksu 0244871457, 0244872010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,196,226
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 683,330
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 683,330
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 148,455
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 506,685
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,190
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,509,350
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 583,909
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,566
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 580,343
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 34,138
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 622
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 622
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 33,516
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 527,228
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 469,667
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,667
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 10,622
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,375
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,564
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 364,075
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,198
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 362,877
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,546
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,546
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,196,226
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,066,098
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,049
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,049
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 355,068
2. Inne fundusze (427, 42X) 355,068
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,445,194
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,445,194
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 255,815
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,128
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,471
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,053
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 418
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 9,956
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 9,956
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 99,811
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,108
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,108
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,105
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,333
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,593
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,672
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,890
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,784
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,402,964
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,401,442
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,348,178
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 49,322
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,942
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,066,749
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,476,561
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 57,469
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 327
D. Usług (účtová grupa 51) 138,875
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 326,865
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 237,891
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 80,592
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,382
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,410
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 52,085
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 52,085
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -878
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,035
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 334,693
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 724,268
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,094
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 891
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 891
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,203
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,793
O. Walutowe straty (563) 1,201
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,592
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -699
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 333,994
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 78,179
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 74,895
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,284
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 255,815
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31403751 TIN: 2020338441 Numer VAT: SK2020338441
 • Zarejestrowana siedziba: CELIMED, Rybničná 36/H, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dana Mlčáková Stupavská 23 Bratislava 831 06 12.10.1995
  Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika 15.09.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dana Mlčáková 2 324 € (33.3%) Stupavská 23 Bratislava 831 06
  Libor Lipenský 2 324 € (33.3%) Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika
  Milan Černý 2 324 € (33.3%) Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.09.2011Nové sidlo:
   Rybničná 36/H Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Dana Mlčáková Stupavská 23 Bratislava 831 06
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika
   14.09.2011Zrušené sidlo:
   Hagarova 4 Bratislava 831 52
   Zrušeny spoločníci:
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Linda Matejková Severná 1511/24 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 11.09.2002
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Linda Matejková Severná 1511/24 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 11.09.2002
   30.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Linda Matejková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   04.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Linda Matejková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   03.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Linda Mlčáková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   03.02.2003Nové sidlo:
   Hagarova 4 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   Linda Mlčáková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   02.02.2003Zrušené sidlo:
   Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Milan Černý Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Milan Černý Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   04.02.1998Nové sidlo:
   Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   03.02.1998Zrušené sidlo:
   Roľnícka 109 Bratislava 831 07
   13.01.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Milan Černý Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   12.01.1997Zrušeny spoločníci:
   CELIMED spol. s r.o. IČO: 47 307 820 Pasteurova 9 Ústí nad Labem Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.10.1995Nové obchodné meno:
   CELIMED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Roľnícka 109 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   CELIMED spol. s r.o. IČO: 47 307 820 Pasteurova 9 Ústí nad Labem Česká republika
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dana Mlčáková Stupavská 23 Bratislava 831 06