Utwórz fakturę

BELGOMET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BELGOMET
PIN 31403948
TIN 2020322711
Numer VAT SK2020322711
Data utworzenia 17 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BELGOMET
Seberíniho 9
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 742 100 €
Zysk -5 814 236 €
Kapitał 125 224 298 €
Kapitał własny -10 491 465 €
Dane kontaktowe
E-mail hodorovskyf@slovkarpatia.sk
Telefon(y) 0248207422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 121,081,001
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,129,521
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 22,129,521
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 22,129,521
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 98,951,480
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,503,362
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,503,362
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,617,521
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,875,068
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,875,068
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,742,453
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 66,783,352
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 66,783,352
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,047,245
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,047,245
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 121,081,001
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,972,003
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,286
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,286
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 293
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,929
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,929
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,820,725
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,442,424
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -621,699
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,814,236
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,028,623
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 55,855,854
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,727,002
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,727,002
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,750,989
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,374,983
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 150
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,000,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 53,172,619
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,024,381
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 5,914,292
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 110,089
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,213,872
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,742,100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,742,100
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,756,997
D. Usług (účtová grupa 51) 4,383
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 309
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 309
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,960,993
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,791,295
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,014,897
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,383
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,471,772
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 4,710,280
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 4,710,280
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,594,341
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,594,341
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 167,151
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 265,741
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 239,960
2. Pozostałe koszty (562A) 239,960
O. Walutowe straty (563) 15,250
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,531
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,206,031
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,808,866
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,370
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,370
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,814,236
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015