Utwórz fakturę

DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ, komanditná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ, komanditná
PIN 31403981
TIN 2020307641
Numer VAT SK2020307641
Data utworzenia 17 październik 1995
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ, komanditná
Šancová 42
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 58 475 €
Zysk -2 548 €
Kapitał 39 885 €
Kapitał własny 20 062 €
Dane kontaktowe
E-mail dapo@dapo.sk
Telefon(y) 0252496425, 0252498423, 0252498451, 0252498454
Nr(y) faksu 0252498427
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,417
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,332
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,873
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 212
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 33,417
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,513
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 3,464
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,548
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,904
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 737
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 15,167
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,746
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,421
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 58,475
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 58,371
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 83,342
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,398
C. Usług (účtová grupa 51) 57,249
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,500
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,195
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -24,867
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,276
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,594
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,594
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,594
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -26,461
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) -24,873
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,548
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :31403981 TIN: 2020307641 Numer VAT: SK2020307641
 • Zarejestrowana siedziba: DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ, komanditná, Šancová 42, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DAPO, spol. s r.o. 0 € (0%) Šancova 42 Bratislava 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.01.2003Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava 851 05
   komanditista Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava 851 06
   komanditista Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   DAPO, spol. s r.o. Šancová 42 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 17.10.1995
   05.08.1998Noví spoločníci:
   komplementár DAPO, spol. s r.o. IČO: 31 358 462 Šancova 42 Bratislava 811 05
   03.11.1995Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   17.10.1995Nové obchodné meno:
   DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ, komanditná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Šancová 42 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť, zabezpečovanie a organizovanie kurzov, prednášok a seminárov /v rozsahu predmetu podnikania/
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár