Utwórz fakturę

CONECT - Real - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Nazwa firmy CONECT - Real
PIN 31404154
TIN 2020837863
Numer VAT SK2020837863
Data utworzenia 23 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONECT - Real
Turbínova 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 722 €
Zysk 126 845 €
Kapitał własny 4 169 973 €
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,705,354
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,589,989
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,278,962
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,278,962
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,311,027
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,311,027
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 115,365
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 104,597
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 70,685
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,685
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,912
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,768
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 245
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,523
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,705,354
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,780,662
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,264,689
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,264,689
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 126,469
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 126,469
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,262,659
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,262,659
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 126,845
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,924,692
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 432
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 398
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,924,260
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 168,722
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,722
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 168,722
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,864
D. Usług (účtová grupa 51) 3,984
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,880
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 162,858
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 164,738
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 144
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 144
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -143
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 162,715
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 35,870
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 35,870
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 126,845
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016
 • PIN :31404154 TIN: 2020837863 Numer VAT: SK2020837863
 • Zarejestrowana siedziba: CONECT - Real, Turbínova 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Kečkéš Ľaliová 7 Bratislava 821 05 09.04.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Kečkéš 1 264 689 € (100%) Ľaliová 7 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kečkéš Ľaliová 7 Bratislava 821 05
   29.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kečkeš Ľaliová 7 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.04.2003
   13.11.2003Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   15.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.06.1999Nové obchodné meno:
   CONECT - Real, s.r.o.
   23.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť