Utwórz fakturę

TIMBEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy TIMBEX
PIN 31404529
TIN 2020307619
Numer VAT SK2020307619
Data utworzenia 09 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIMBEX
Leškova 3
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 644 110 €
Zysk 7 393 €
Kapitał 282 974 €
Kapitał własny 80 220 €
Dane kontaktowe
E-mail info@timbex.sk
Telefon(y) 0254773804, 0265938107, 0903712602, 0915882081
Nr(y) faksu 0254773804, 0265938107
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 44,537
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 44,537
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,537
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 245,998
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 115,649
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,430
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 290,535
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 87,613
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 21,576
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 21,576
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 30,987
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,158
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 25,499
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,393
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 202,922
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 116,816
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109,899
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,882
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,106
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 16,000
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 644,110
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 637,724
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,520
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,866
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 625,922
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 562,235
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,836
C. Usług (účtová grupa 51) 43,546
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,570
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 382
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 18,188
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,627
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 7,915
M. Koszty oprocentowania (562) 5,731
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,184
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -7,915
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,273
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,393
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016