Utwórz fakturę

RABIT ENGINEERING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RABIT ENGINEERING
PIN 31404588
TIN 2020338606
Numer VAT SK2020338606
Data utworzenia 12 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RABIT ENGINEERING
Mišíková 41
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 366 €
Zysk -3 137 €
Kapitał 1 538 893 €
Kapitał własny 49 273 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948361908, +421903722525, +421903477890, +421903427950
Nr(y) faksu 0255577205
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,523,270
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,512,827
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,509,702
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,438,223
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 59,794
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,685
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,125
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,125
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,742
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 350
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 350
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,949
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,400
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 549
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,443
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,950
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,493
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 701
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 701
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,523,270
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,986
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,967
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,967
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 797
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 108,936
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 108,936
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -1,125
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -1,125
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -67,452
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -67,452
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,137
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,477,284
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 757,284
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,550
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,550
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 750,398
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,336
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 720,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,250
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,366
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,250
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 350
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,083
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 683
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,384
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,604
D. Usług (účtová grupa 51) 4,443
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 937
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,478
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,478
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,777
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,145
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,018
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,553
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 159
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 154
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -159
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,177
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,137
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31404588 TIN: 2020338606 Numer VAT: SK2020338606
 • Zarejestrowana siedziba: RABIT ENGINEERING, Mišíková 41, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava 811 06 22.08.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Zatloukal 7 967 € (100%) Mišíková 41 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2013Nové sidlo:
   Mišíková 41 Bratislava 811 04
   28.01.2013Zrušené sidlo:
   Pri starej pracharni 14 Bratislava 831 04
   14.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   06.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 06
   05.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   21.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   20.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   21.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   22.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava 811 06
   21.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.10.2005
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   12.10.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.10.2005
   11.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   16.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   12.10.2001Nové obchodné meno:
   RABIT ENGINEERING s.r.o.
   11.10.2001Zrušené obchodné meno:
   RABIT, inžiniersko-projektová a dodavateľská s.r.o.
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Peter Kolenič sídl. SNP 17 Holíč
   Ing. Štefan Széky Jančova 13 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   12.10.1995Nové obchodné meno:
   RABIT, inžiniersko-projektová a dodavateľská s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri starej pracharni 14 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja-maloobchod a veľkoobchod
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   poradenská činnosť v baníctve a stavebnictve
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Peter Kolenič sídl. SNP 17 Holíč
   Ing. Štefan Széky Jančova 13 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava