Utwórz fakturę

E.ON Business Services Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Nazwa firmy E.ON Business Services Slovakia
Stan W likwidacji
PIN 31404600
TIN 2020837962
Numer VAT SK2020837962
Data utworzenia 25 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E.ON Business Services Slovakia
Čulenova 5
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 114 479 €
Zysk 444 977 €
Kapitał 6 921 622 €
Kapitał własny 3 195 966 €
Dane kontaktowe
E-mail michal.piecka@eon.com
Telefon(y) 0250612212, 0250612808
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,517,657
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,517,582
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,248
8. Podatek odroczony należności (481A) 6,248
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,495,900
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,131
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,131
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 2,676,800
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 247,657
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 538,312
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,434
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,434
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 75
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 75
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,517,657
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,854,855
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,194,981
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,194,981
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,095,399
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 119,498
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 119,498
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 444,977
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 658,331
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 656,935
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,767
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,767
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 106,303
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,780
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 522,085
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,396
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,396
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,471
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,471
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,112,208
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,114,479
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,550,263
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 200,319
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,363,897
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,488,055
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 207,278
D. Usług (účtová grupa 51) 13,671,367
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,972,741
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,908,249
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 776,254
4. Koszty społeczne (527, 528) 288,238
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,350
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 102,119
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 102,119
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 200,319
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 18,905
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,313,976
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 626,424
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,671,618
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,327
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,271
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,271
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 56
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,079
O. Walutowe straty (563) 412
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15,667
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,752
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 612,672
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 167,695
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,131
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 154,564
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 444,977
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016