Utwórz fakturę

ZEIS SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZEIS SLOVAKIA
PIN 31404677
TIN 2020338782
Numer VAT SK2020338782
Data utworzenia 02 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZEIS SLOVAKIA
Nám. A. Hlinku 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 97 794 €
Zysk -229 929 €
Kapitał 2 385 424 €
Kapitał własny 1 287 913 €
Dane kontaktowe
E-mail zeis@psg.sk
Telefon(y) 0244886159, 0387491177, 0387491314, 0387491315, 0387498615, 0244886182
Nr(y) faksu 0244886175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,334,056
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 729,642
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 729,642
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 27,390
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 702,072
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 180
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 605,065
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 567,164
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 558,292
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 558,292
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,872
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,901
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 708
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,193
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -651
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,450
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -2,101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,334,056
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,057,985
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 438,160
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 438,160
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 338,814
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 56,277
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 56,277
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 454,663
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 454,663
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -229,929
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,071
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 48,073
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 700
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 47,373
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 65,098
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,355
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,355
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 425
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 237
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,552
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,552
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 159,348
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,335
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 97,794
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,335
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 55,331
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,128
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 306,364
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,132
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 60,617
D. Usług (účtová grupa 51) 60,793
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 88,641
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 81,195
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,771
4. Koszty społeczne (527, 528) 675
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,247
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,305
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,305
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 24,553
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,076
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -208,570
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -134,207
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,424
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,944
2. Pozostałe koszty (562A) 18,944
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,476
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,398
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -228,968
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -229,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31404677 TIN: 2020338782 Numer VAT: SK2020338782
 • Zarejestrowana siedziba: ZEIS SLOVAKIA, Nám. A. Hlinku 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 02.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. 416 252 € (95%) Montegranaro (AP) 63 014 Taliansko
  PANO S.R.L. 21 908 € (5%) Cavezzo 410 32 Talianska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.01.2013Nové sidlo:
   Nám. A. Hlinku 1 Bratislava 831 06
   14.01.2013Zrušené sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   10.08.2012Noví spoločníci:
   PANO S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Talianska republika
   09.08.2012Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   27.10.2004Noví spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 63 014 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   03.06.2003Noví spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   02.06.2003Zrušeny spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   30.01.2002Noví spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   29.01.2002Zrušeny spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   Rodolfo Morganti via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   18.12.1998Noví spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   Rodolfo Morganti via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   ZEIS SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj obuvi, kožených výrobkov, odevov a doplnkov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava