Utwórz fakturę

Halbart-Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Halbart-Slovakia
PIN 31404693
TIN 2020307443
Numer VAT SK2020307443
Data utworzenia 02 listopad 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Halbart-Slovakia
Primaciálne nám. 1
81499
Bratislava
Financial information
Zysk -3 611 €
Kapitał 170 677 €
Kapitał własny 169 492 €
Date of updating data: 19.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 168,922
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 167,629
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 167,629
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 167,629
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,293
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 246
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 71
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 175
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,047
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,032
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 168,922
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,080
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 301,583
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 335,258
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -33,675
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -169,086
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 38,222
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -207,308
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,611
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,842
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,342
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,488
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,488
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 663
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 191
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 19.08.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,579
D. Usług (účtová grupa 51) 2,002
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 577
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,579
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,002
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,651
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,611
Date of updating data: 19.08.2016
Date of updating data: 19.08.2016
 • PIN :31404693 TIN: 2020307443 Numer VAT: SK2020307443
 • Zarejestrowana siedziba: Halbart-Slovakia, Primaciálne nám. 1, 81499, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Šetina člen Holíčska 23 Bratislava 851 01 07.11.2011
  Ing. Miroslav Bialko člen Medená 25 Bratislava 811 02 16.12.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bialko - člen predstavenstva Medená 25 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.12.2015
   06.03.2012Nové sidlo:
   Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šetina - člen predstavenstva Holíčska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.2011
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   Halbart-Slovakia a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov a odstavných plôch
   organizačno-technické zabezpečenie výstavby stavieb
   inžiniersko-investičná činnosť v oblasti výstavby stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo