Utwórz fakturę

HOMMEL HERCULES FRANCE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy HOMMEL HERCULES FRANCE
PIN 31404731
TIN 2020338694
Numer VAT SK2020338694
Data utworzenia 20 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HOMMEL HERCULES FRANCE
Pribylinská 2, Žabí majer
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 547 220 €
Zysk 295 190 €
Kapitał 2 453 249 €
Kapitał własny 2 166 666 €
Dane kontaktowe
E-mail lucia.hierwegova@hommel.servestp.sk
witryna internetowa http://www.hommel.sk
Telefon(y) +421244646052, +421244884881, +421244873189, +421244646053, +421244872031
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,783,539
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 92,683
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 92,683
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 50,386
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,489
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,808
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,689,671
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 62,832
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 62,832
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,376,699
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 181,031
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 181,031
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 2,195,668
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,591
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,161
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,430
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 220,549
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,219
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 219,330
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,185
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,185
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,783,539
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,461,857
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,159,364
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,159,364
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 295,190
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,682
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55,151
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 55,151
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 105,779
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 105,779
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 121,830
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 59,450
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,450
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,287
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,314
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,633
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 38,922
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 38,922
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,547,220
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 742,956
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 795,094
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,170
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,163,323
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 240,638
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,704
D. Usług (účtová grupa 51) 599,755
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 252,185
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 196,626
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,469
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,090
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,019
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,103
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,103
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,919
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 383,897
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 653,953
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,584
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,623
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,623
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 961
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 594
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 303
2. Pozostałe koszty (562A) 303
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 286
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,990
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 388,887
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 93,697
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 93,697
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 295,190
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :31404731 TIN: 2020338694 Numer VAT: SK2020338694
 • Zarejestrowana siedziba: HOMMEL HERCULES FRANCE, Pribylinská 2, Žabí majer, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michael Kruschwitz Ahornweg 13 Rosengarten, Ortsteil Uttenhofen 745 38 SRN 01.04.2009
  Lucia Hierwegová Macharova 5 Bratislava 851 01 01.09.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Adolf Würth GmbH & Co.KG 6 639 € (100%) Reinhold Würth Str. 12-16 Künzelsau 746 53 Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.02.2012Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom.
   19.05.2009Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Kruschwitz Ahornweg 13 Rosengarten, Ortsteil Uttenhofen 745 38 SRN Vznik funkcie: 01.04.2009
   09.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Lucia Hierwegová Macharova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.09.2008
   22.04.1998Noví spoločníci:
   Adolf Würth GmbH & Co.KG Reinhold Würth Str. 12-16 Künzelsau 746 53 Nemecko
   18.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   skladovanie
   20.10.1995Nové obchodné meno:
   HOMMEL HERCULES FRANCE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2, Žabí majer Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným