Utwórz fakturę

Monitor Promotion - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Monitor Promotion
PIN 31404782
TIN 2020330840
Numer VAT SK2020330840
Data utworzenia 03 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Monitor Promotion
Pluhová 49
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 51 023 €
Zysk 2 635 €
Kapitał 93 693 €
Kapitał własny 11 399 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245244887, +421245259519
Nr(y) faksu 0245244887
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,001
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 218
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 218
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 218
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,452
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 8
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,251
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,717
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,292
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,425
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 16,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 493
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,193
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 784
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,409
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 331
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 331
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,001
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,034
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,764
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,764
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,635
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,967
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,015
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,015
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,952
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,009
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 915
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,094
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,695
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,073
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,175
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 48,360
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 51,023
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 51
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,308
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -359
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,707
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 46
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 393
D. Usług (účtová grupa 51) 19,028
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,286
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,222
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,414
4. Koszty społeczne (527, 528) 650
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 408
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,561
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,561
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 837
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 148
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,316
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,533
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 757
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 757
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 757
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 478
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 478
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 279
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,595
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31404782 TIN: 2020330840 Numer VAT: SK2020330840
 • Zarejestrowana siedziba: Monitor Promotion, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 28.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ultra Print, s. r. o. 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.02.2010Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ultra Print, s. r. o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   22.02.2010Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Technická 7 Bratislava 821 04
   07.03.2008Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Technická 7 Bratislava 821 04
   06.03.2008Zrušené sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   01.01.2005Noví spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   31.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Mon.Com, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   03.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 28.06.1996
   02.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   04.05.2001Noví spoločníci:
   Mon.Com, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   03.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   15.06.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie kongresov a výstav
   fotografické služby v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov-poradenstvo v oblasti marketingu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov-poradenstvo v oblasti styku s verejnosťou
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh pomocou výpočtovej techniky
   výskum trhu a verejnej mienky
   výroba videa (okrem autorského zákona)
   Noví spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   09.04.1997Noví spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bc. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   08.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Bc. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   03.11.1995Nové obchodné meno:
   Monitor Promotion s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Bc. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06