Utwórz fakturę

PMPstav - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PMPstav
PIN 31404847
TIN 2020326649
Numer VAT SK2020326649
Data utworzenia 13 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PMPstav
Batkova 9
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 256 169 €
Zysk 7 448 €
Kapitał 90 339 €
Kapitał własny 56 011 €
Dane kontaktowe
E-mail pmpstav@pmpstav.sk
Telefon(y) 0264462984, 0264530076
Telefon(y) kom. 0905233708
Nr(y) faksu 0264462984
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 105,748
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,763
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,763
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,763
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 101,792
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 49,956
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 49,956
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,488
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,488
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,488
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,348
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,838
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,510
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,193
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,193
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 105,748
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,843
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,834
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,834
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,020
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,020
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,541
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,541
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,448
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,905
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,848
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 35,072
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,072
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,019
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 618
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,139
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,042
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,042
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 256,172
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 256,169
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 181,909
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 74,260
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,644
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 103,792
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,865
D. Usług (účtová grupa 51) 78,868
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 37,053
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,069
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,157
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,827
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 765
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,005
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,005
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,285
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,011
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,525
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 51,644
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 802
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 801
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -799
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,726
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,278
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,278
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31404847 TIN: 2020326649 Numer VAT: SK2020326649
 • Zarejestrowana siedziba: PMPstav, Batkova 9, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Klčo Batkova 9 Bratislava 03.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Klčo 39 834 € (100%) Batkova 9 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.2011Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.03.2011Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Pavol Juhás Húskova 77 Košice
   08.04.2010Noví spoločníci:
   Ing. Milan Klčo Batkova 9 Bratislava 841 01
   07.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   10.11.2007Nové sidlo:
   Batkova 9 Bratislava 841 01
   09.11.2007Zrušené sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   16.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   15.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   06.06.2002Nové sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   dodávka a montáž drevených a laminátových podláh a obkladov
   05.06.2002Zrušené sidlo:
   Nad lomom 11 Bratislava 811 02
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Klčo Batkova 9 Bratislava
   Mgr. Pavol Juhás Húskova 77 Košice
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Benček Kríková 20 Bratislava
   28.01.1998Nové sidlo:
   Nad lomom 11 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Benček Kríková 20 Bratislava
   27.01.1998Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 19 Bratislava 824 70
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Klčo Dudvážska 35 Bratislava 821 07
   26.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   13.10.1995Nové obchodné meno:
   PMPstav s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 19 Bratislava 824 70
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   realitná činnosť
   finančný prenájom
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Klčo Dudvážska 35 Bratislava 821 07
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01