Utwórz fakturę

LIMBA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LIMBA
PIN 31404855
TIN 2020307410
Numer VAT SK2020307410
Data utworzenia 17 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIMBA
Michalská 3
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 316 210 €
Zysk 80 006 €
Kapitał 289 681 €
Kapitał własny 213 452 €
Dane kontaktowe
E-mail limba@limba.com
Telefon(y) 0245527911, 0254418601, 0259206920, 0259206969
Telefon(y) kom. +421905213639
Nr(y) faksu 0259206969
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,055
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 265
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 265
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 309,076
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14,502
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,374
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 287,452
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 320,131
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 293,457
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,601
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 205,210
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 80,006
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,674
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 25
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 24,847
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,293
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 709
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,073
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,772
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,802
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 316,210
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 306,510
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,700
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 215,646
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,354
C. Usług (účtová grupa 51) 131,003
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 36,286
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,167
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 30,808
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,028
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 100,564
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 164,153
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 14,848
X. Interesu dochód (662) 203
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 14,599
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 46
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 11,441
N. Walutowe straty (563) 2,568
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,873
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 3,407
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 103,971
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 23,965
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 80,006
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31404855 TIN: 2020307410 Numer VAT: SK2020307410
 • Zarejestrowana siedziba: LIMBA, Michalská 3, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01 15.02.2000
  Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09 15.02.2000
  Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41 26.06.2001
  Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01 26.06.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Martin Brunovský 1 660 € (25%) Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
  Mgr. Tomáš Hasala 1 660 € (25%) Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
  Mgr. Ladislav Fekete 1 660 € (25%) 54 Mierovo 930 41
  Mgr. Tomáš Brunovský 1 660 € (25%) Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.02.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   16.02.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   13.10.2003Nové sidlo:
   Michalská 3 Bratislava 811 02
   12.10.2003Zrušené sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   18.07.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   reklamná činnosť
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti periodickej a neperiodickej literatúry
   poradenská činnosť v oblasti turistiky
   organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zhotovovanie web stránok
   poradenská, konzultačná a školiacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky, softwaru a elektroniky
   odborné a organizačno-technické zabezpečovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   nákup, predaj a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   nákup, predaj a prenájom elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prejámom nehnuteľností
   distribučná a zásielková činnosť
   organizovanie súťaží a športových podujatí
   fotografická činnosť
   rozmnožovanie audiovizuálnych záznamov
   prieskum trhu
   propagačná a inzertná činnosť
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41 Vznik funkcie: 26.06.2001
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.06.2001
   17.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   reklamná činnosť
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti periodickej a neperiodickej literatúry
   činnosť realitnej kancelárie
   poradenská činnosť v oblasti turistiky
   organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zhotovovanie web stránok
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky, software a elektroniky
   odborné a organizačno-technické zabezpečovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   nákup, predaj a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   nákup, predaj a prenájom elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   distribučná a zásielková činnosť
   organizovanie súťaží a športových podujatí
   fotografická činnosť
   rozmnožovanie audiovizuálnych záznamov
   prieskum trhu
   propagačná a inzertná činnosť
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   23.09.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   22.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   26.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   09.01.2001Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zhotovovanie web stránok
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky, software a elektroniky
   odborné a organizačno-technické zabezpečovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   nákup, predaj a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   nákup, predaj a prenájom elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   distribučná a zásielková činnosť
   organizovanie súťaží a športových podujatí
   fotografická činnosť
   rozmnožovanie audiovizuálnych záznamov
   prieskum trhu
   propagačná a inzertná činnosť
   25.10.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   24.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Mgr. Tomáš Hasala Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   30.03.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Mgr. Tomáš Hasala Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Brunovský Hradné údolie 1 Bratislava 811 01
   Mgr. Tomáš Hasala Ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   29.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   21.05.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   20.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Juriga 144 Mníchova Lehota 913 21
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   Ing. Peter Smižanský Nám. hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   06.10.1997Noví spoločníci:
   Kamil Krajňak 30 Vyšná Jedľová 089 01
   05.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Mária Baranová Zdravie 46 Horný Smokovec 062 01
   17.10.1995Nové obchodné meno:
   LIMBA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   reklamná činnosť
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti periodickej a neperiodickej literatúry
   činnosť realitnej kancelárie
   poradenská činnosť v oblasti turistiky
   organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mária Baranová Zdravie 46 Horný Smokovec 062 01
   Mgr. Martin Brunovský Silvánska 1 Bratislava 841 04
   Mgr. Tomáš Brunovský Bujnákova 7 Bratislava 841 01
   Mgr. Ladislav Fekete 54 Mierovo 930 41
   Tomáš Hasala Vlčkova 16 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Juriga 144 Mníchova Lehota 913 21
   Ing. Peter Smižanský Nám. hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matej Vagač Medená 13 Bratislava 811 02