Utwórz fakturę

JUREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JUREX
PIN 31404901
TIN 2020355062
Numer VAT SK2020355062
Data utworzenia 20 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JUREX
Blagoevova 12
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 727 021 €
Zysk 1 878 €
Kapitał 613 232 €
Kapitał własny 48 398 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245985494
Nr(y) faksu 0245985494
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 608,716
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,752
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,752
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,752
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 586,434
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 174,276
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 85,511
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 88,765
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 403,289
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 387,918
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 387,918
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,371
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,869
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,203
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,666
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 530
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 530
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 608,716
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 7,993
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 7,329
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 33,766
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 33,766
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,878
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 558,440
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 505,159
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 393,127
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 393,127
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 115,507
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 317
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 220
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,012
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 53,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 727,021
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 699,011
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,010
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 720,237
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 511,759
D. Usług (účtová grupa 51) 197,462
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 611
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 452
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 159
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 835
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,232
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,232
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 338
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,784
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,800
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,528
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 37
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 37
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 455
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,036
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,547
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 552
2. Pozostałe koszty (562A) 552
O. Walutowe straty (563) 202
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,793
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,019
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,765
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,887
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,878
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31404901 TIN: 2020355062 Numer VAT: SK2020355062
 • Zarejestrowana siedziba: JUREX, Blagoevova 12, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava 851 04 20.10.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Jurík 4 648 € (70%) Blagoevova 12 Bratislava 851 04
  Mgr. Kveta Juríková 1 992 € (30%) Blagoevova 12 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Kveta Juríková Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Mgr. Kveta Juríková Blagoevova 12 Bratislava
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Andrej Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   20.10.1995Nové obchodné meno:
   JUREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 12 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   elektroinštalatérstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnénému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Andrej Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Mgr. Kveta Juríková Blagoevova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava 851 04