Utwórz fakturę

HOCHSTAFFL SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HOCHSTAFFL SLOVAKIA
PIN 31405029
TIN 2020307685
Numer VAT SK2020307685
Data utworzenia 23 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HOCHSTAFFL SLOVAKIA
Župné námestie 3
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 187 269 €
Zysk 74 520 €
Kapitał własny 1 059 100 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911710601, +421911410601, +421911410602, +421903260601, +421903410601, +421902474384, +421911260601, +421911717722, +421911717733, +421911717744, +421911717
Nr(y) faksu 02 63814549, 0263814549, 0268206047
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,425,026
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,010,914
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,010,914
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,638,138
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,311,246
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 61,530
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,408,187
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,127,431
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,129
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,126,302
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,069
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,069
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 177,914
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 165,464
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 165,464
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,450
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 97,773
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,019
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 90,754
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,925
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,925
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,425,026
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,205,187
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 730,267
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 730,267
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,099
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,099
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 384,301
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 733,398
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -349,097
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 74,520
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,219,713
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 247,595
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 208,554
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,542
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 37,499
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 806,682
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,054,253
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,881,137
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,881,137
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,139
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,490
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,211
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,276
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,463
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,463
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 96,720
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 126
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 126
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,135,599
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,187,269
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,729,323
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 406,276
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 20,926
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,517
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,227
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,060,676
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,047,822
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 119,549
D. Usług (účtová grupa 51) 145,765
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 510,771
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 373,025
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 123,040
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,706
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 60,195
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 140,857
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 140,857
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -6,700
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,417
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 126,593
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 843,389
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 54
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 54
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) -2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 30,189
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 28,585
2. Pozostałe koszty (562A) 28,585
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,601
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -30,137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 96,456
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,936
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,462
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,474
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 74,520
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405029 TIN: 2020307685 Numer VAT: SK2020307685
 • Zarejestrowana siedziba: HOCHSTAFFL SLOVAKIA, Župné námestie 3, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 październik 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Drahovský Šancová 46 Bratislava 811 05 03.09.1998
  Michael Hochstaffl Steinbacherstrasse 1 Wörgl A-6300 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Šancová 4006/46 Bratislava 11.05.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Drahovský 146 054 € (20%) Šancová 46 Bratislava 811 05
  Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W 584 213 € (80%) Viedeň 1230 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.12.2006Noví spoločníci:
   Peter Drahovský Šancová 46 Bratislava 811 05
   17.06.2006Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava s počtom motorových vozidiel 2 ( dve )
   20.05.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   28.02.2003Nové predmety činnosti:
   opravy cestných motorových vozidiel
   11.05.2000Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W Perfektastrasse 45 Viedeň 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michael Hochstaffl Steinbacherstrasse 1 Wörgl A-6300 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Šancová 4006/46 Bratislava
   10.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Drahovský Šancová 46 Bratislava 811 05
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Hochstaffl Fahrzeuge GmbH, IČO: FN 57254y Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Drahovský Bebravská 22 Bratislava 821 07
   23.10.1995Nové obchodné meno:
   HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Župné námestie 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie a obstarávanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Hochstaffl Fahrzeuge GmbH, IČO: FN 57254y Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Drahovský Bebravská 22 Bratislava 821 07