Utwórz fakturę

ŽS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ŽS Bratislava
PIN 31405096
TIN 2020338661
Numer VAT SK2020338661
Data utworzenia 03 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŽS Bratislava
Sliačska 10
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 146 248 €
Zysk -5 639 €
Kapitał 68 879 €
Kapitał własny -98 867 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244372094
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 58,116
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,911
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,911
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,198
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 28,713
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,308
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,735
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,555
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,555
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 180
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,573
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,326
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,247
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 897
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 897
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 58,116
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -104,506
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,990
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -109,496
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 80,996
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -190,492
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,639
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,622
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 143,285
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 141,999
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,286
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,337
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,748
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,748
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,041
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 638
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,210
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 146,248
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 142,513
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,735
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,435
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 51,196
D. Usług (účtová grupa 51) 52,371
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,904
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,137
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,679
4. Koszty społeczne (527, 528) 88
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,070
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,417
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,417
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,477
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 813
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,946
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,492
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,492
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,492
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,679
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,639
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405096 TIN: 2020338661 Numer VAT: SK2020338661
 • Zarejestrowana siedziba: ŽS Bratislava, Sliačska 10, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03 05.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mira Trančíková 6 639 € (100%) Puškinova 9 Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.1999Noví spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   05.03.1999Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná motorová doprava
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   04.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   30.04.1996Nové predmety činnosti:
   elektroinštalácie
   11.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   03.11.1995Nové obchodné meno:
   ŽS Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sliačska 10 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   podnikateľské poradenstvo
   vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava