Utwórz fakturę

IVORY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IVORY
PIN 31405100
TIN 2020338650
Numer VAT SK2020338650
Data utworzenia 07 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IVORY
Gelnická 4
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 522 €
Zysk 3 913 €
Kapitał 34 342 €
Kapitał własny 27 305 €
Dane kontaktowe
E-mail studio@ivory.sk
Telefon(y) 0903707678
Telefon(y) kom. +421903515313, 0903515313, 0903707678
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,332
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,220
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,220
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,549
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,671
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,002
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,436
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,632
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,632
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 804
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,566
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,306
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,260
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 110
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 110
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,332
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,218
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,001
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,001
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,913
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,114
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,114
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 748
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 748
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,366
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,522
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,522
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,379
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 143
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,498
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,048
D. Usług (účtová grupa 51) 20,993
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 379
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 58
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 58
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,024
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,338
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,071
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,071
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,071
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,953
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,040
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,040
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,913
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405100 TIN: 2020338650 Numer VAT: SK2020338650
 • Zarejestrowana siedziba: IVORY, Gelnická 4, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Došek Gelnická 4 Bratislava 07.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Došek 6 639 € (100%) Gelnická 4 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.03.2007Noví spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava 831 06
   09.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   IVORY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 4 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba zvukových záznamov na nosičoch záznamu zvuku a ich úprava
   úprava obrazových záznamov zaznamenaných na nosičoch záznamu obrazu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava