Utwórz fakturę

A.P.F. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A.P.F.
PIN 31405380
TIN 2020326638
Data utworzenia 09 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.P.F.
Stromová 13
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 €
Zysk 91 152 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,670
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,670
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,500
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,008
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,492
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 107,170
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,870
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 663
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 4,416
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 91,152
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,300
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,300
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 296
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,524
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 8
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 699
C. Usług (účtová grupa 51) 675
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -691
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -667
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 92,434
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 92,432
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 111
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 92,323
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 91,632
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 91,152
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015