Utwórz fakturę

Natalie H. C. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Natalie H. C.
Stan Zniszczono
PIN 31405452
TIN 2020307432
Numer VAT SK2020307432
Data utworzenia 24 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Natalie H. C.
Staré Grunty 24
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 289 €
Zysk -771 €
Kapitał 8 148 491 €
Kapitał własny 2 493 506 €
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 345,779
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 345,779
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 345,737
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 73,347
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,347
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 272,390
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 345,779
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 229,607
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 207,794
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 207,794
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,446,237
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,427,316
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -2
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,427,314
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -771
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,172
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,000
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 5,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 5,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 111,172
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 110,128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,128
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,044
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,200
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,289
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 89
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 694
D. Usług (účtová grupa 51) 680
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 595
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 520
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 486
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 486
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -486
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 109
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -771
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016
 • PIN :31405452 TIN: 2020307432 Numer VAT: SK2020307432
 • Zarejestrowana siedziba: Natalie H. C., Staré Grunty 24, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 październik 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Natalie H. C., s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 24 Bratislava 841 04
   29.12.2011Nové sidlo:
   Staré Grunty 24 Bratislava 841 04
   14.12.2010Nové obchodné meno:
   Natalie H. C., s.r.o.
   24.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným