Utwórz fakturę

MONA - CO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MONA - CO
PIN 31405584
TIN 2020338683
Numer VAT SK2020338683
Data utworzenia 02 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONA - CO
Pribinova 22
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 000 €
Zysk -25 958 €
Kapitał 170 298 €
Kapitał własny -216 682 €
Dane kontaktowe
E-mail ekonom@rainside.sk
Telefon(y) 0233004205
Telefon(y) kom. +421911410180, +421911712090, +421911712135, 0911410180, 0911712090, 0911712135
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 154,756
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 118,046
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 36,710
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,575
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,200
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,185
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 157,331
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -242,641
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -223,985
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,958
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 399,972
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 79
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 240,103
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,688
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,720
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,505
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 235,190
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 159,790
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 36,236
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,293
C. Usług (účtová grupa 51) 8,005
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 19,745
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,714
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -24,236
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,702
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 762
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 762
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -762
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -24,998
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -25,958
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015