Utwórz fakturę

EVAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EVAL
PIN 31405606
TIN 2020326539
Data utworzenia 02 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EVAL
Ružinovská 28
82009
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 475 €
Zysk -474 €
Kapitał 7 540 €
Kapitał własny -7 262 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903247510
Telefon(y) kom. 0903247510
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,785
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,766
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,728
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 875
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,853
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,785
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,738
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 311
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 311
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,214
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,214
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -474
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,493
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 325
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 325
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,118
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 163
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,301
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 174
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 50
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 30
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 30
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,335
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,475
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 443
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,892
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,388
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 342
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,225
D. Usług (účtová grupa 51) 2,385
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,436
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,010
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,401
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,383
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 81
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 81
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -81
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405606 TIN: 2020326539
 • Zarejestrowana siedziba: EVAL, Ružinovská 28, 82009, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05 02.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vilém Tetřev 6 639 € (100%) Hraničná 75 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   30.05.1996Noví spoločníci:
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   EVAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 28 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05