Utwórz fakturę

PEJAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PEJAN
PIN 31405631
TIN 2020355073
Numer VAT SK2020355073
Data utworzenia 02 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEJAN
Beniakova 18
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 828 421 €
Zysk 46 202 €
Kapitał 112 122 €
Kapitał własny 70 689 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905714023
Telefon(y) kom. 0905714023
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 151,156
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,202
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,202
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,202
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 140,836
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 32,346
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 32,346
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 120
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 120
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 108,370
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 105,564
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,806
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 118
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 151,156
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 116,891
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,630
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,630
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,005
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,005
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 61,054
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 61,054
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,202
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,226
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -1,978
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -1,978
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,204
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,931
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,931
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,412
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,299
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,562
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,039
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,039
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 822,716
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 828,421
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 822,716
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,705
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 755,140
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 552,847
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,298
D. Usług (účtová grupa 51) 24,752
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 149,507
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 106,597
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,600
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,310
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,679
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,924
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,924
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 133
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 73,281
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 230,524
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,220
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,220
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,170
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 62,111
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,909
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,909
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 46,202
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405631 TIN: 2020355073 Numer VAT: SK2020355073
 • Zarejestrowana siedziba: PEJAN, Beniakova 18, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05 02.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Hopják 6 639 € (76.9%) Beniakova 18 Bratislava 841 05
  Gabriela Hopjáková 996 € (11.5%) Beniakova 18 Bratislava 841 05
  Norbert Pätoprstý 996 € (11.5%) Svätoplukova 2643/22 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.06.2002Noví spoločníci:
   Gabriela Hopjáková Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Norbert Pätoprstý Svätoplukova 2643/22 Pezinok 902 01
   10.06.1998Noví spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   09.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   17.04.1997Nové sidlo:
   Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.04.1997Zrušené sidlo:
   Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   PEJAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01