Utwórz fakturę

OMNICO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Nazwa firmy OMNICO
PIN 31405690
TIN 2020355040
Numer VAT SK2020355040
Data utworzenia 13 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OMNICO
Wolkrova 23
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 206 €
Zysk 7 386 €
Kapitał 715 579 €
Kapitał własny -57 492 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.omnico.sk
Telefon(y) +421262250179
Nr(y) faksu 0262250179
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 34,776
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 32,452
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,452
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,324
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 562,076
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 88,704
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 458,426
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,869
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 596,852
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 350,559
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 413,340
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,004
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -77,810
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,386
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 246,293
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 118
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,594
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,594
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 242,581
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 82,206
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,754
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 60,364
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 12,017
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,071
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 72,087
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,577
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,561
C. Usług (účtová grupa 51) 32,121
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,646
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 23,664
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,518
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 10,119
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 31,876
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 85
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 85
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -85
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,034
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,648
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,386
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016
 • PIN :31405690 TIN: 2020355040 Numer VAT: SK2020355040
 • Zarejestrowana siedziba: OMNICO, Wolkrova 23, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anna Baňáková Gessayova 2570/45 Bratislava 851 03 20.12.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  OMNI GROUP, s.r.o. 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.05.2016Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   22.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Anna Baňáková Gessayova 2570/45 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.12.2014
   09.06.1999Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy výpočtovej a spotrebnej elektroniky
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   OMNI GROUP, s.r.o. IČO: 35 704 195 Wolkrova 23 Bratislava 851 01
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   OMNICO s.r.o.
   13.11.1995Nové sidlo:
   Wolkrova 23 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ