Utwórz fakturę

Kapitul - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Kapitul
PIN 31405819
TIN 2020309577
Numer VAT SK2020309577
Data utworzenia 02 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kapitul
Kapitulská 18
81580
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 154 684 €
Zysk -71 213 €
Kapitał 733 132 €
Kapitał własny 321 996 €
Dane kontaktowe
E-mail info@charitatatry.sk
Telefon(y) 0254771101, 0905918664, 0254432801
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 691,390
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 650,714
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 649,519
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 364,474
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 285,045
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,195
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,195
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,654
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,601
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,601
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,926
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 604
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 604
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 225
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,097
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,127
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,055
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,072
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 22
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 691,390
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 250,783
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 709,686
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 709,686
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 916,390
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,304,080
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,304,080
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,213
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 440,607
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 91,969
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 90,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,969
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 347,001
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,107
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,107
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 332,470
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,804
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,267
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,353
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,637
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,637
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 154,685
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 154,684
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,541
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 153,143
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 225,881
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,009
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,721
D. Usług (účtová grupa 51) 26,553
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 118,758
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 86,163
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,965
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,630
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,552
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,003
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,003
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,285
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -71,197
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,401
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,554
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 54
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 54
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,500
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 600
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 600
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 954
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -70,243
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 970
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 970
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -71,213
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405819 TIN: 2020309577 Numer VAT: SK2020309577
 • Zarejestrowana siedziba: Kapitul, Kapitulská 18, 81580, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra-Zobor 949 01 22.09.2005
  Mgr. Radovan Gumulák Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04 16.08.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Slovenská katolícka charita, 709 686 € (100%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.07.2013Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 815 80
   23.07.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04
   26.06.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04
   25.06.2013Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 815 80
   29.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Vít Morvay M. Sch. Trnavského 58 Cífer 919 43
   05.09.2012Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 815 80
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Radovan Gumulák Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04 Vznik funkcie: 16.08.2012
   04.09.2012Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 814 15
   04.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Katarína Rašlová Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   22.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra-Zobor 949 01
   21.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra - Zohor 949 01
   21.06.2005Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 814 15
   20.06.2005Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 811 01
   01.06.2005Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   02.03.2001Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   01.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   24.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dečo Talinská 9 Košice 040 12
   04.08.1998Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Katarína Rašlová Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   02.03.1998Nové obchodné meno:
   Kapitul s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra - Zohor 949 01
   Ing. Ján Dečo Talinská 9 Košice 040 12
   Vít Morvay M. Sch. Trnavského 58 Cífer 919 43
   01.03.1998Zrušené obchodné meno:
   CHARITA, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Slamka Kapitulská 18 Bratislava
   30.01.1998Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - vydávanie kníh, novín, časopisov a ostatných periodických publikácií
   29.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Hrádocký Puškinova 29 Trenčín
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   CHARITA, s.r.o.
   27.10.1997Zrušené obchodné meno:
   MONA - CONT s.r.o.
   19.09.1997Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   18.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   18.04.1997Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   17.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   25.04.1996Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianských a priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   správa nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Hrádocký Puškinova 29 Trenčín
   Jozef Slamka Kapitulská 18 Bratislava
   24.04.1996Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   18.01.1996Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   17.01.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   MONA - CONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v horeuvedených oblastiach
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava