Utwórz fakturę

W & P - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy W & P
PIN 31405827
TIN 2020338705
Numer VAT SK2020338705
Data utworzenia 03 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba W & P
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 638 €
Zysk -93 €
Kapitał 39 830 €
Kapitał własny -67 845 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244452542
Telefon(y) kom. +421911651403
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,642
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,711
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,702
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,105
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,105
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 597
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 600
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 600
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,409
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,623
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 786
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 931
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 931
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,642
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -67,938
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -75,148
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,509
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -107,657
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -93
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,580
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 984
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 216
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 768
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 76,477
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 274
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 997
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,206
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 119
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 119
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,638
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,710
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 220
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,908
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,335
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,531
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,093
D. Usług (účtová grupa 51) 4,961
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 0
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 0
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,051
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 1
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,698
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -697
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 345
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 736
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 737
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 132
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 604
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -93
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -93
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405827 TIN: 2020338705 Numer VAT: SK2020338705
 • Zarejestrowana siedziba: W & P, Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Oto Wicklein Na doline 15 Bratislava 831 07 29.01.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Oto Wicklein 6 639 € (100%) Na doline 15 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2009Noví spoločníci:
   Oto Wicklein Na Doline 15 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Oto Wicklein Na doline 15 Bratislava 831 07
   28.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   30.07.1998Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   03.11.1995Nové obchodné meno:
   W & P spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností, ako aj s tým spojené služby vrátane dopravy
   dovoz a vývoz tovaru v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť a s tým spojené služby
   montáž, predaj, servis a leasing výpočtovej, spotrebnej, komunikačnej a kopírovacej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06