Utwórz fakturę

AUTO TT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO TT
PIN 31405835
TIN 2020338716
Numer VAT SK2020338716
Data utworzenia 06 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO TT
Ulica Nová č.1
91701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 221 356 €
Zysk 8 793 €
Kapitał 1 751 913 €
Kapitał własny 610 914 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0335355013, 0335355014, 0910888190, 0910888192
Telefon(y) kom. 0902064740, 0910888190, 0910888191, 0910888192
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,622,635
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,283,930
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,283,930
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 367,649
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 901,209
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,072
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 331,620
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 241,885
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 241,885
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 48,177
8. Podatek odroczony należności (481A) 48,177
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,577
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,337
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,337
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 240
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,981
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,449
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 532
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,085
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,085
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,622,635
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 619,709
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,853
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 581,563
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,187,554
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -605,991
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,793
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,000,337
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,095
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 7,626
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,469
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 259,033
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 559,599
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 331,469
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,469
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 185,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,204
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,013
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,732
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,181
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,896
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,896
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 167,714
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,589
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,589
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,189,115
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,221,356
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,094,454
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 94,661
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,241
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,203,014
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,868,073
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,720
D. Usług (účtová grupa 51) 77,895
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 134,611
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 96,431
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,940
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,240
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,778
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 76,211
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 76,211
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -392
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,118
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,342
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 210,427
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,205
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,205
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,554
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 17,452
2. Pozostałe koszty (562A) 17,452
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,102
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,349
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,007
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -13,800
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -16,680
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,793
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405835 TIN: 2020338716 Numer VAT: SK2020338716
 • Zarejestrowana siedziba: AUTO TT, Ulica Nová č.1, 91701, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 listopad 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2009Nové sidlo:
   Ulica Nová č.1 Trnava 917 01
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 129 Bratislava 831 04
   15.09.2006Nové predmety činnosti:
   predaj motorových vozidiel
   28.06.2006Nové obchodné meno:
   AUTO TT s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Mária Konrádová Považská 15 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 06.11.1995
   27.06.2006Zrušené obchodné meno:
   MIKONA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok-Myslenice 902 01 Slovenká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok - Myslenice 902 01
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01
   21.10.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoumyvárne
   čistenie interiérov
   01.10.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   30.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   21.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok - Myslenice 902 01
   20.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ďurta Mierová 30 Bratislava 821 05
   18.07.2003Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   prenájom vozidiel, strešných nosičov, prívesných vozíkov
   30.06.2000Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   06.11.1995Nové obchodné meno:
   MIKONA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 129 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie
   baliace činnosti
   pneuservis
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok-Myslenice 902 01 Slovenká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Ďurta Mierová 30 Bratislava 821 05
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01