Utwórz fakturę

BIOtan - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BIOtan
PIN 31405894
TIN 2020349529
Numer VAT SK2020349529
Data utworzenia 07 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BIOtan
Bilíkova 16
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 108 €
Zysk 9 745 €
Kapitał 20 174 €
Kapitał własny 9 353 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264367914
Telefon(y) kom. +421905649887
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 16,125
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 16,125
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,125
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,601
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,158
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,448
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,995
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 41,726
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,098
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 419
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,295
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,745
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,628
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 86
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,108
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,262
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,807
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,205
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,334
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 895
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 48,108
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 151
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 39,124
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,833
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 35,554
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 115
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,313
C. Usług (účtová grupa 51) 7,898
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 14,598
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,225
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,457
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 793
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,554
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,949
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 60
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -60
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 12,494
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,749
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,745
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015