Utwórz fakturę

ASEKOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASEKOM
PIN 31405916
TIN 2020307597
Numer VAT SK2020307597
Data utworzenia 13 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASEKOM
Lamačská cesta 8
81714
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 74 254 €
Zysk 7 294 €
Dane kontaktowe
E-mail asekom@stonline.sk
Telefon(y) 0254793555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 33,194
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 33,194
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,073
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 47,836
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,237
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 132,267
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,915
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 53,317
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,294
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,352
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,710
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 58,921
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,667
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,809
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,629
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,816
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,721
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 74,254
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 67,002
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,252
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 65,665
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,962
C. Usług (účtová grupa 51) 9,518
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 36,748
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 399
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,561
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 477
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,589
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 41,522
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 5
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 239
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 26
N. Walutowe straty (563) 35
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 178
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -234
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 8,355
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,061
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,294
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405916 TIN: 2020307597 Numer VAT: SK2020307597
 • Zarejestrowana siedziba: ASEKOM, Lamačská cesta 8, 81714, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06 13.11.1995
  Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06 13.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Zahradník 5 312 € (80%) Znievska 6 Bratislava 851 06
  Ing. Viera Zahradníková 1 328 € (20%) Znievska 6 Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06
   13.11.1995Nové obchodné meno:
   ASEKOM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávka, montáž, oživenie, servis a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie automatizovaných systémov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v odbore
   Noví spoločníci:
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06